Algemene voorwaarden digitale producten. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten/abonnementen die te koop en/of gratis worden aangeboden op www.creatiefmethaken.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de Shop of Haakclub van Creatief met Haken houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden abonnementen en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
1.3 De betaling van de aangeboden digitale abonnementen op www.creatiefmethaken.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Van het abonnement kunt u digitaal en na de succesvolle betaling via de website gebruik maken
1.4 Met de plaatsing van een bestelling en/of de betaling van een digitaal abonnement gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Creatief met Haken. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Creatief met Haken beschikbaar voordat en op het moment dat u een abonnement bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Creatief met Haken.

1.6. Met het voldoen van de 1e initiële betaling gaat u automatisch akkoord met de betaling van de volgende 11 incasso’s van het abonnementsgeld. Al onze abonnementen zijn JAARABONNEMENTEN en stoppen automatisch precies na 365 dagen ( dus 1 jaar ).

2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Creatief met Haken. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Creatief met Haken is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en/of internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Creatief met Haken. 

3.3 Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC/tablet/gsm en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen ontvangen en gelezen worden.

  • is er een storing op de website dan is Creatief met Haken de eerste die dit weet en zal dienovereenkomstig alle abonnees middels een bericht in de FB Community inlichten
  • Kan een abonnee niet inloggen dan wordt dit 1 op 1 gecheckt met de verstrekte inloggegevens. Tevens vraagt Creatief met haken 2 andere personen om in te loggen met gegevens van betrokken abonnee.Kan Creatief met haken en de 2 andere personen gewoon inloggen dan ligt de oorzaak aan de kant van de abonnee. Dit is dan niet aan Creatief met haken om dit op te lossen.
  • kan een abonnee niet meer op de site, of is de site ineens onvindbaar kan dit diverse oorzaken hebben. Is dit een probleem dat maar bij 1 persoon voorkomt en niet bij de rest van de abonnees dan betekend dit dat er geen enkele storing is aan de zijde van Creatief. 
3.4 Creatief met Haken kan eenzijdig het abonnement annuleren zonder opgaven van redenen. Abonnee ontvangt daar wel een bericht over. Reeds betaalde abonnementen gelden worden NIET gerestitueerd 
 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
4.1 Op de digitale producten van Creatief met Haken berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte of gratis verkregen digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren/aan te passen of delen te gebruiken voor eigen ontwerpen en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren/geannuleerde incasso’s
5.1 Op digitale producten van Creatief met Haken geldt geen recht van retour noch restitutie van eventueel betaalde gelden. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling/abonnement is om deze reden niet mogelijk. Een abonnement is geleverd op het moment dat de welkomstmail met de inloggevens is verstrekt. 

5.2 Geannuleerde incasso’s door de consument worden nog 1 x opnieuw uitgevoerd. Worden ze weer geannuleerd om welke reden dan ook dan zullen wij middels een incassobureau de overige termijnen in een keer innen. De kosten van het incasso bureau zijn voor rekening van de consument. Daarnaast zetten wij het digitale abonnement stop.

6 Diversen
6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Creatief met Haken vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen:
Creatief met Haken | cmhw017@gmail.com