Algemene voorwaarden digitale producten. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale abonnementen die te koop en/of gratis worden aangeboden op www.creatiefmethaken.nl. 

Gebruik maken van een aanbieding via de Haakclub van Creatief met Haken houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden abonnementen en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. 

1.3 De betaling van de aangeboden digitale abonnementen op www.creatiefmethaken.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Van het abonnement kunt u digitaal en na de succesvolle betaling meteen van het content op de website gebruik maken

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en/of de betaling van een digitaal abonnement gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Creatief met Haken. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Creatief met Haken beschikbaar voordat en op het moment dat u een abonnement bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Creatief met Haken.

1.6. Bij het aangaan van een abonnement met maandelijkse betaling gaat u met het voldoen van de 1e initiële betaling  automatisch akkoord met de betaling van de volgende 11 incasso’s van het abonnementsgeld. Al onze abonnementen zijn JAARABONNEMENTEN en stoppen automatisch precies na 365 dagen ( dus 1 jaar ).

2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Creatief met Haken. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Creatief met Haken is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en/of internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Creatief met Haken. 

3.3 Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC/tablet/gsm en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen ontvangen en gelezen worden. Is er een storing op de website dan is Creatief met Haken de eerste die dit weet en zal dienovereenkomstig alle abonnees middels een bericht in de FB Community inlichten

  • Kan een abonnee niet inloggen dan wordt dit 1 op 1 gecheckt met de verstrekte inloggegevens. Tevens vraagt Creatief met haken 2 andere personen om in te loggen met gegevens van betrokken abonnee.Kan Creatief met haken en de 2 andere personen gewoon inloggen dan ligt de oorzaak aan de kant van de abonnee. Dit is dan niet aan Creatief met haken om dit op te lossen.
  • kan een abonnee niet meer op de site, of is de site ineens onvindbaar kan dit diverse oorzaken hebben. Is dit een probleem dat maar bij 1 persoon voorkomt en niet bij de rest van de abonnees dan betekend dit dat er geen enkele storing is aan de zijde van Creatief. 

3.4 Creatief met Haken kan eenzijdig het abonnement annuleren zonder opgaven van redenen. Abonnee ontvangt daar GEEN een bericht over. Reeds betaalde abon-nements gelden worden NIET gerestitueerd. Er kan ook gekozen worden om op de reeds betaalde gelden, de verrichtte downloads + administratie kosten in rekening te brengen

4 Copyright en niet toegestane gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Creatief met Haken berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte of gratis verkregen digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren/aan te passen of delen te gebruiken voor eigen ontwerpen en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

4.3 Bulk downloads worden niet toegestaan. Ons systeem registreert elke bulk download als een hack en sluit je account voor 21 dagen af. Gaat het bulk downloaden na de lock alsnog door dan verwijderd het systeem je account helemaal en registreert je IP als ongewenst, en dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Je reeds betaalde abonnement wordt niet gerestitueerd omdat er altijd gewaarschuwd wordt. Art. 3.4 wordt dan ook uitgevoerd.

5 Bestelling annuleren/geannuleerde incasso’s
5.1 Op digitale producten van Creatief met Haken geldt geen recht van retour noch restitutie van eventueel betaalde gelden. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling/abonnement is om deze reden niet mogelijk. Een abonnement is geleverd op het moment dat de welkomstmail met de inloggevens is verstrekt. 

5.2 Onze abonnementen zijn niet bedoeld om ” even te kijken of het wat is ” en dan opzeggen. Abonnementen blijven 1 jaar doorlopen en stoppen precies na 365 dagen.  Er volgt dan ook geen restitutie. Bij maandelijkse betalingen blijft u ten alle tijden de 12 complete termijnen verschuldigd.

5.3 Geannuleerde incasso’s en/of storno’s worden niet opnieuw uitgevoerd. U blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het tijdig betalen van uw termijnen en derhalve zorgen met genoeg saldo dat wij onze incasso’s kunnen uitvoeren. Wordt er dus een betaling gemist dan wordt meteen een incassobureau ingeschakeld die alle overige termijnen + de kosten van de chargeback in een keer zullen innen. De kosten van het incasso bureau zijn voor rekening van de consument. 

Daarnaast zetten wij de termijnbetalingen stop omdat het incassobureau alles(het hele abonnement) al geïnd heeft. 

6 Herroepingsrecht

6.1Levering van digitale inhoud, dat niet op een materiële drager wordt geleverd, is een van de wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht.

6.2 Bij het doen van de bestelling met digitale online-inhoud ( onze abonnementen )wordt u in het bestelproces erop gewezen dat u door het bestellen akkoord gaat met levering van het complete content van onze website. Verder erkent u dat u uw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud is begonnen of u bent voor het eerst ingelogd op onze website.

6.3 U geeft bij het bestellen uw toestemming om de overeenkomst( toegang tot ons totale digitale content)  onmiddellijk uit te voeren en erken dat ik mijn recht om de overeenkomst te herroepen verlies zodra het downloaden van de digitale inhoud is begonnen of u hebt voor het eerst ingelogd.

7 Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Creatief met Haken vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen:
Creatief met Haken | cmhw017@gmail.com