Service terms

1. Introductie

Door het betreden en gebruik van de website en alle andere diensten die wij leveren geef je aan dat je deze Service terms gelezen en begrepen hebt en akkoord bent met deze Service terms. Tevens geef je daarmee aan dat je meerderjarig bent en derhalve in staat bent een juridische overeenkomst te sluiten. 

Alle pagina’s, informatie, afbeeldingen en al het ander materiaal van welke aard dan ook in Creatief met haken noemen we ” content “. De tekst, afbeeldingen en alle informatie die je zelf upload noemen we ” projecten”, of  ” designs “. Alle pagina’s, informatie, patronen, foto’s en al het ander materiaal in welke vorm dan ook noemen we ” content “. Alle text, foto’s, patronen,  producten, designs, je profiel en al je comments in de blogs of community noemen we ” user content ” Als je meent dat jou ” user content ” in enige vorm gebruikt wordt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming dan meldt je dit via info@creatiefmethaken.nl

2. Beschrijving van de services

De Services van Creatief met haken bevatten karakteristieke dingen die met haken te maken hebben zoals: 

  • Planning, documentatie, en delen van haakprojecten ;
  • Het bouwen van een database met haakpatronen en haaksteken gemanaged door de community 
  • Het met elkaar verbinden van de diverse leden

Creatief met haken maakt gebruik van Member User Content; daarmee wordt bedoeld dat alle leden de mogelijkheid hebben om haakpatronen en haaksteken te delen en toe te voegen aan de patronenbibliotheek. 

3. Toegang en lidmaatschap

Alle services op deze website zijn alleen toegankelijk voor diegene die een geregistreerd account( members) hebben. Om je als lid te registreren zul je een betaald lidmaatschap  moeten aangaan hetzij voor 1 maand, of voor 1 jaar.  Hiervoor zul je minimaal je mailadres moeten vermelden. Ook wordt er gevraagd naar je volledige naam, adres, woonplaats en alle andere informatie die nodig is .

We behouden ons het recht voor om je membership voor de website op elke moment te annuleren zonder enig bericht indien  je gedrag dit vereist. Als dit gebeurd wordt je account meteen gedeactiveerd en heb je geen toegang meer tot de website en haar content/user content. Wel blijf je toegang behouden tot het ‘ publieke ” deel van de website.

Creatief met haken is niet verantwoordelijk voor het verlies van user content bij een technische fout of uitval van de site en services.

4. User Content

Members kunnen zoals gezegd hun eigen patronen en steken delen in de betreffende bibliotheken. Door het delen van user content geef je Creatief met haken en haar members toestemming exclusieve  en royalty-free toegang zodat ze het user content kunnen gebruiken, opslaan voor persoonlijk gebruik, haken, bewerken enz. Je user content mag niet buiten de site gedeeld worden door de Members, maar je geeft wel toestemming om je user content in blogs of reclame te gebruiken. 

5. Beperkingen

Je mag geen enkel Site content of user content downloaden, kopiëren, verkopen, of doormailen dat NIET jouw eigendom is, of zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar of Creatief met haken.

Verder mag je niet op elke wijze of enige reden :

  • patronen of steken verkopen die op deze site staan
  • bots of data extractieprogramma’s inzetten op deze site of content op welke wijze dan ook 
  • delen van de site kopiëren of opslaan voor verder gebruik. 

Dit ongeoorloofd gebruik van de site, onze services, of van welk content dan ook zal er onherroepelijk toe leiden dat je membership geroyeerd wordt zonder enig bericht. Je royering zal je geen recht geven op teruggave van het lidmaatschapsgeld of deel ervan. We behouden ons alle rechten voor. 

6. Adverteren enz.

Creatief met haken is en blijft een advertentievrije website, mede dankzij de support van de community en onze members. Derhalve zijn advertenties en/of reclame in welke vorm dan ook niet toegestaan.  Linken naar bedrijven met haken/garen/breien/materialen is niet toegestaan en zullen dan ook verwijderd worden. Members kiezen nu en in de toekomst hun eigen garens en materialen. Komen we zulke linken tegen zullen we je informeren per mail. Haal je ze niet weg na een herhaald verzoek, dan hebben we het recht om  voorlopig of permanent je membership te royeren zonder teruggave van het lidmaatschapsgeld of deel daarvan. Wij behouden ons alle rechten voor. 

7. Electronische communicatie

Door te registreren en betalen tot member geef je toestemming op je per mail geïnformeerd te houden over je account en membership. Je word niet automatisch geregistreerd voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Dit zul je zelf moeten doen. Wij zullen op geen enkele wijze je mailadres gebruiken voor reclamedoeleinden of doorgeven aan een derde partij.

8. Opzeggen van je membership/account

8.1 Door Creatief met haken

We behouden ons het recht voor om je membership tijdelijk of permanent te royeren zonder bericht.. Meestal is de reden bij het lid al wel bekend. Als je denkt dat je account gehackt is neem dan meteen contact met ons op via het contactformulier.

8.2 Door member

Je kunt ten alle tijde je account/membership stopzetten door ons via het contactformulier een bericht te sturen. Je membership zal dan automatisch per vervaldatum stopgezet worden en er zullen geen gelden meer geint worden. Per vervaldatum heb je dan ook geen toegang meer tot het membership-gedeelte. 

Houd er rekening mee dat als je membership stopgezet wordt al je opgeslagen favorieten en andere info automatisch gewist worden. Mocht je alsnog besluiten om later weer lid te worden kan deze data niet teruggehaald worden.